מערך מקומי

הפעלת מערך רשותי בלתי פורמלי הרואה בפעילות חוץ תשתית להעמקת ערכים וקשר בין המשתתף לקהילתו, סביבתו וביתו.

בעזרת תכנית מובנית הכוללת :  למידת צרכים, הגדרה ותיאום ציפיות כזו המשתפת ומשלבת את פעילי הרשות

תונהג ותוטמע מערכת מבוססת קשרי אדם-סביבה 

_________________________

©2020 EduVenture LTD