top of page

מערך מקומי

הפעלת מערך רשותי בלתי פורמלי הרואה בפעילות חוץ תשתית להעמקת ערכים וקשר בין המשתתף לקהילתו, סביבתו וביתו.

בעזרת תכנית מובנית הכוללת :  למידת צרכים, הגדרה ותיאום ציפיות כזו המשתפת ומשלבת את פעילי הרשות

תונהג ותוטמע מערכת מבוססת קשרי אדם-סביבה 

_________________________

התאמת המענה  לצרכי הנוער   

ההצעה שלנו,

הקמת מערך מקומי לקידום והעצמת נוער באמצעות פעילות בטבע, פעילות הנשענת על משאבי הטבע המקומיים ויוצאת החוצה אל המדבר והים.

פעילות המאפשרת התמודדות פרטנית וקבוצתית עם אתגרים גופניים, נפשיים ורגשיים.

_

החלום בשילוב טבע בחינוך. הינו בר השגה והפך משאת נפש אצל אנשי חינוך, הורים ואף רשויות אשר מתקשים  שלא לראות את מניעת הצמיחה בקרב ילדים המגיעה עם הקשיים להרחיב את ההתפתחות במסגרת הכיתה המסורתית בחינוך הממלכתי.  

אצלינו מה שהתחיל בטיולי אופניים והליכה בשבילי הארץ, התרחב באמצעות קיאקים לפרויקט סביבתי "חותרים לים נקי", עבודה פורמלית ולא פורמלית עם נוער על כל גווניו וממשיך בטיולים באתרי חתירה שונים בארץ ובעולם.

המטרות והמשימות שלי נותרו זהות: ליצור הרפתקאות משנות חיים לצעירים במקומות מדהימים.

היציאה לטבע מסקרנת, מקרבת למשאבי הטבע מפתחת אחריות אישית, חברתית וסביבתית.

  • תרגול מיומנויות וכישורי תקשורת בין אישית, אמון, מנהיגות ועבודת צוות.

  • פיתוח חשיבה יצירתית, שיפור היכולת לביטוי יצירתי, פתרון בעיות, עצמאות והתמדה.

  • היציאה לטבע משפרת את הכושר והסיבולת.

bottom of page