top of page

הנחייה

מתי רצית לעלות לרוח או לרדת ממנה? לשמור כיוון ולמתוח מפרש? בכלל, איך כדאי לנווט חינוכית את הבית ולייצר וויב משפחתי בריא

איתנו

  1. תמצאו רעיונות לפתרון ליצירת הוויה משפחתית תומכת

  2. תקבלו ארגז כלים לניהול סביבה ביתית מקדמת

  3. תגלו ששיתוף וחלוקת חוויות משפחתיים הם חוד חנית לתמיכה מובילת הצלחה

  4. תיווכחו כי הים והמדבר הם כרי דשא להצלחת בני הבית בכל תחום

bottom of page